Report ze dne 18.2. Komplexní výcvik – event 13. brigády

Debrief VO SPARTAN: Dne 18Feb2018 v 1800 se Black Lion zúčastnil komplexní operace s námětem na mezinárodní server Brigade 13.

Za Black Lion se uskutečnil výběr zájemců, kteří se stali součástí jednotky SPARTAN o síle 11 členů. Dále pak byla k dispozici logistická podpora Rainbow,  medevac EAGLE, CAS THUNDER, dělostřelecká podpora PEGAS.

Úkol jednotky byl zabít OPFOR velitele, který se nacházel u obytného komplexu pěti budov (kóta 318.). Jednotka SPARTAN byla vysazena jižně od oblasti, za krytí THUNDER. Následovalo nasunutí směrem na sever, do místních lesů. Přibližne 1km od pozorovacího stanoviště OP SAND, se jednotka rozdělila na tři části (SPARTAN1, SPARTAN2, SPARTAN 3 odstřelovači ), aby mohla začít pozorovací činnost. Po rozdělení se dostal tým SPARTAN 3 do kontaktu, kde došlo k zabití dvou členů. SPARTAN 1,2 nepřítele zničila ze zálohy.

OP SAND – v čase 19:55 se jednotky SPARTAN dostali na pozorovací stanoviště OP SAND, kde zahájila pozorovací činnost a další plánování operace. Avšak při její smůle, měl to samé v plánu protivník, který se přesouval na tuto kótu. Jednotka byla opět v kontaktu s nepřítelem a byla nucena povolat Leteckou podporu ( CAS ) THUNDER /AH 64-Longbow/. Zde protivník nasadil i obrněné vozidla BRDM. Celkově byla při obraně zničena 3x vozidla BRDM, 4x pěší prvek, 1x GAZ s AGS. Ztráty byly i na naší straně, proto bylo požádano o MEDEVAC volací znak EAGLE. Po odletu MEDEVACu se jednotka přeskupila východně od oblasti OP SAND , kde provedla reorganizaci a za stálého tlaku protivníka se nasunula do oblasti útoku. Rozdělena na dvě skupiny, SPARTAN 1 a SPARTAN 2,3.

 

Útok na komplex zahájila SPARTAN 1, obrannými granáty , výbuch těchto granátu byl signálem pro SPARTAN 2,3 aby zahájil útok z boku. Protvník tento útok nečekal, a byl zklikvidován. Velitel OPFOR byl mezi mrtvýma. Došlo také ke zraněním členů, ale tyto zranění nebyla vážná. Následně byl přivolán EAGLE, který jednotku odsunul zpět na FOB LION.

Debrief THUNDER: Výzbroj AH-64 Longbow. Byl přivolán do bitevní situace, aby podpořil postup jednotek SPARTAN. THUNDER vyřadil 2x nepřátelské kolové vozidlo BRDM a 2 nepřátelské stroje typu AA, které výrazně ohrožovaly další manévry bojového vrtulníku. Při tomto útoku byl stroj zasažen a vyřazen systém HELLFIRE, a proto byl nucen opustit oblast a zahájit opravy u RAINBOW. Na tomto bodě došlo k doplnění zásob, paliva a k opravě vrtulníku. Dále THUNDER byl opět povolán a skenování komplexu na který byl veden útok. Při zpátečním návratu byl stroj zaměřen AA systém, avšak pilot situaci zvládl a vyhnul se tak sestřelení.

 

Debrief PEGAS: Výzbroj M109M6 houfnice, vzhledem ke špatnému spojení nasunutí na pozici blíže k operačním jednotkám. Celkově vypáleno 20 ran.

Výsadkářský kurz – Punisher

Report ze dne 18.2.2018.
Výsadkářský kurz pro jednotku Punisher za asistence pilotů callsignů Eagle a Thunder.

Punisher absolvoval seskoky padákem:
– na cíl: na konkrétní DP řiditelným padákem (400m / Xkm/h)
– do formací rojnice a šachovnice, z jedné i obou stran vrtulníku s neřiditelným padákem (150m / 60km/h)
– do formací rojnice a šachovnice, z jedné i obou stran vrtulníku přímo na zem (1m / -10km/h)
– překonání vodní plochy za pomoci KBVP, výsadek v reakci na kontakt a následný kombinovaný postup (KBVP+pěchota)

Eagle nacvičil různé druhy manévrů při vysazování Punisheru a následném úniku z horkých zón za asistence Thundera.
Eagle a Thunder spolu pocvičili formace a manévry potřebné k různých druhům výsadků a vyzvedávání jednotek.
Thunder pocvičil krytí Eaglu při přesunech i při výsadcích.

Zúčastnění:
Punisher – VD Finn, zVD Deathlord, MG NeOn, CLS Midrys, As Homik a RPG Happen.
Eagle – VL Atexor.
Thunder – PBV Floki a SBV VolTurin.

Ke kurzu bylo využito vrtulníků UH-60, AH64 a KBVP Pandur.
Kurz všichni zvládli a byl jim zapsán 🙂
Dobrá práce!

Kurz základní Přípravy Téma 2, Tvary a manévry malých jednotek.

Dne 9.2.2018 Proběhlo zaměstnání Ze základní přípravy týkající se procvičení stavby, použití a udržení základních tvarů jednotky, jako je Klín, Šachovnice, Zástup,Linie a Kruhová obrana. Dále pak základních manévrů, jako je Dostupování, Překračování, Obchvat, Rozvětvení a Překonání krátkého otevřeného prostoru.  Cvičící byly mimo jiné přezkoušeni ze znalostí tématu 1. “Komunikace”.

Cvičení logistiky

účast: Roger, Kopko, Triniti, TaBáČeK
Výcvik bez komplikací, krytí záchranné skupiny u spadlého vrtulníku, a pak už klasika: formace, přesuny, kontakty.

Dostavba kontrolního bodu

Zúčastnění:
Actual – Boci
Actual bodyguard – Floki 
Eagle – Atexor
Punisher (mechanizovaná pěchota) -Neon, Dorgo, Homik, Midrys, Happen a Tabáček.
Rainbow (logistika) – Roger, Triniti a Kopko.

Úkolem dnešní operace bylo dokončení rozestaveného kontrolního bodu”Kačenka”. Přípravy proběhly v celku bez problému, konvoj byl sestaven ze vozidel Mrap(Punisher) a nákladních vozidel (Logistika). Konvoj vyrazil v 1800 evropského času z čéského HQ. Během přesunu k bodu “Kačenka” se kolona dostala několikrát do problémů. První problém nastal, při nastražené dopravní něhodě, při které byla kolona napadena nepřátely z ISIS, při střetu došlo ke zneškodnění ISIS a k zněhybnění vozidel logistiky, které byly ihned opraveny. Další problém nastal při blokaci silnice sestřelným spřáteleným vrtulníkem se spoustou raněných spojenců. Konvoj byl zajišteň Punisherem, a medici se začali starat o raněné spojence, dále si logistika vyzkoušla i pár prvků z taktiky, kdy předvedli bez chybnou kruhovou obranu okolo Medevacu.Poslední problém nastal při blokaci konvoje pasáčkem a stádem koz. Pasáček neuměl anglicky, ale pár piv z domáci Plzně ho přemluvily k odklonu koz ze silnice. Konvoj pokračoval bez dalších problémů až ke kontrolnímu bodu “Kačenka”. Po doražení na kontrolní bod, začalo peklo, jednotky byly odstřelovány z větší dálky nepřátelskými kulomety a zároveň byla “Kačenka” napadena 2 mi tanky T72 ze strany ISIS, oba tyto tanky byly poškozeny týmem Punisher, logistika toho využila a ihned se dala do opravy jednoho z tanků. Jednotka Punisheru tento tank obsadila a poskytla tak výraznou podporu při obraně bodu. Jednotky pak čelily velmi těžkým střetům s nepřítelem, které se podařily potlačit za podpory spojeneských tanků a letaky Eagle.

Pokračování frontového boje.

Zadání úkolů: Od jednotlivých CHPů – Patrola sporným územím s cílem prověřit zprávy o zničené vesnici, ztraceném průzkumném oddílu a nepřátelském velitelském konvoji.
Zúčastnili se:
Thunder – Boci
Spartan – Czepo, Šafi a Ragy.
Alpha – Atexor, VolTurin, Wutteon a Floki.
Punisher – Deathlord, Homik, Dalibor a Guláš.
Vixen – G1nom, DanGr, a Mik.
Event jsme zahájili na základně, která představovala naposledy dobyté FOB Ankara.
Oddíly se rozdělily, aby prověřily veškeré informace ode všech CHPů, které hlídaly na frontové linii. Následně došlo k propátrání sporného území konvojem Punisher, který narazil na několik nepřátelských kontaktů, které zlikvidovali.
Mezitím Spartan s Alphou prováděli předsunutý průzkum ke zkompletování přehledu o pozicích spojenců i nepřátel.
Následně došlo k přepadu a dobytí vesnice, kde byl zjištěn válečný zločin. OPFOR celou vesnici vyhladil a udělal si z ní nové FOB. Namístě se nacházel důstojník OPFOR, který se pokusil uniknout, nicméně byl na útěku zničen. Alpha získala informace o pozici nepřátelského kovoje a Spartan informace o GRADu, který doposud prováděl operace “Gilotina”. Po společném útoku na velitelský konvoj došlo k nedorozumění mezi jednotkami a vlivem toho byl s Vel. konvojem navázán kontakt ještě před příležitostí útok si připravit a naplánovat. Výsledkem byl zničený konvoj, ale naneštěstí i zničený poslední vyšší důstojník akce, schopný předat další relevantní informace.
Nicméně od zajatého vojáka se Alpha dozvěděla o útoku plánovaném na BLUFOR FOB (původně dobyté FOB Ankara), a tak se mohli připravit na obranu základny. Sotva se vrátili na základnu a začali připravovat obranná stanoviště už začala minometná palba. Následně dorazily i tanky, bvpčka a celý pěší prapor OPFOR. BLUFOR se podařilo základnu ubránit.
Ztráty byly na straně pěchoty i techniky, nicméně nijak tragické takže hodnotím kladně.
Celý průběh mise byl sice trochu nestandardní, ale kupodivu se všem jednotkám dařilo, do čeho se jen pustili, takže body za originalitu 🙂
Doufám, že se Vám hra líbila a pokud se prozatím nepodaří zprovoznit Lythium, tak uvítám jakékoli nápady na další akce s tím, že popř. budeme pokračovat ve scénáři a zkoušet veškeré varianty hry, tak abychom hráli pokud možno co nejoriginálnější možné varianty a pořádně jsme se vyblbli 🙂
Takhle z fleku mě napadá např. zřízení si vlastního FOB,
patrolování oblastí okolo FOB pro zajištění bezpečnosti,
Blitzkrieg s cílem zničit nepřítele v oblasti, kde budete působit atd atd. Zní to trochu Large Scale, ale dá se to udělat i v menším měřítku, kdyby nedorazilo moc lidí 🙂

Záchrana VIP a likvidace HVT

Dne 7.1.2018 (neděle), proběhla akce s cílem záchrany VIP a likvidace HVT. Jako dodatečný úkol bylo zadáno zničení HQ v civilní budově využívané nepřítelem.
Zúčastnili se:
Alpha team: Atexor, Floki, Wutteon a VolTurion.
Punisher: Boci, Finn, Guláš, Dorgo, Homik a Happen.
Spartan: Czepo, Ragy.
Vixen: Falcon, DanGr, Jany, G1nom, Blunder, Kriss a Mik.
Actual: Drake.
Po vybavení došlo k organizační schůzi velitelů, naplánoval se postup a ujasnilo se spojení s pořadím v konvojích.
Vyrazili jsme ze základny na stanovený výchozí bod k plnění úkolů. Po cestě jsme narazili na 2 IED, která jsme objeli. Následně jsme narazili na nepřátelský checkpoint, kde došlo k výbuchu posledního vozidla vlivem IED, které se ostatním podařilo nějak minout. Konvoj sjel z cesty pod terénní nerovnost a vystupující pěchota následně provedla čelní útok a obchvat. Cíle byly zničeny (6x pěchota a 1xGrad).
Následně jsme dorazili na výchozí bod kde jsme se dostali do kontaktu s pěchotou. Nepřítele jsme beze ztrát zničili.
Spartan byl vyslán provést průzkum a najít si pozorovací pozici. Při dalším postupu nás napadly dva nepřátelské tanky. Došlo k poškození jednoho MRAPu a ztrátě jednoho člena Punisheru.
Následně jsme pokračovali kombinovaným postupem na záchranu rukojmích. Postupně jsme likvidovali další kontakty. icméně na bodě vyznačeném úkolem jsme nenašli nikoho. Napadli nás další dva tanky a jeden z nich se bugnul (nešel zničit). Takže těžké ztráty a následně jsme jej “zničili” spojeneckým Abramsem. Pokračovali jsme dál a zjistili jsme, že ani HVT není na místě. Rozhodli jsme se tedy přeskupit a zaútočit na HQ. Po přeskupení jsme se jako konvoj vydali na HQ, prověřili jej, ale nikoho jsme nenašli. Místo bylo opuštěné. Nepřátelské patroly v dálkách úspěšně likvidoval Spartan a zbytek celku podminoval HQ, po pár technických problémech “zničil” HQ a v konvoji jsme se vrátili zpět na základnu bez dalších zastávek a problémů po cestě. Na základně proběhla hromadná porada a velitelé se vyjádřili k akci.

Moje závěry: Pracovat na individuálních schopnostech a znalostech. Věnovat se hlavně manévrům a dílčím úkonům (znalost cqb/sut, formace a manévry v rámci konvojů apod.). Spolupráce a komunikace v rámci oddílů a družstev. Nezaznamenal jsem žádné závažnější problémy, takže hodnotím velmi kladně! Akce jako taková byla v zásadě úspěšná 

Howg!

 

NOVÉ MOŽNOSTI HRANÍ DÍKY ALIVE

Opouštíme CUP, a Plně Přecházíme na RHS, a když už měníme, tak z gruntu. ALIVE mod “Advanced Light Infantary Enviroment” Dovoluje tvorbu misí v takovém rozsahu a s takovým množstvím nepřátelské AI, v jakém to doposud pouze za použití Editoru a scriptů nebylo možné. Naše Nová Mise Jejiž Alpha test právě probíhá na našem Private Serveru, díky tomu přináší obrovské množství akce a velmi bohatý herní zážitek.