[PVE] Osvobození zajatců.

Mise na záchranu rukojmích 27.03.2021  18:00

Briefing

Násun do AO

 

Postup skrz AO

Kontakt s nepřítelem

  

Zajištění zajatcú

Transport zajatců z AO

Debriefing

U nás bojují všichni 🙂

 

[PvE] Operation Black Fog

Mise na záchranu rukojmích.

V 18:00 Je vydán Bojový rozkaz

Briefing
OpOrd 1
OpOrd2
OpOrd3

Dále bylo provedeno závěrečné splánování, rozdělení úkolů formou FRAGO, a zákres plánu útoku.

Od 18:30 proběhlo vystrojení a nácvyky.

V 19:00 Byla zahájena druhá fáze operace, Aeromobilní vysazení na LZ Adela, A přesun na pozorovatelny OP Cirila a OP Darja. Po Provedení průzkumu z pozorovatelen, který odhalil značnou nepřátelskou přítomnost byla provedena úprava plánu o poté byla ve 20:00 zahájena fáze 3, přesun do, a zaujetí výchozích pozic WP Gábina a OP Fiona,

Během zaujímání pozic na WP Gabina došlo k odhalení Jednotky, a lehkému střelnému poranění kulometčíka družstva zbraní, který musel být akutně ošetřen, a operace musela být uspíšena. Byl neprodleně vydán signál “Peklo”, a zahájen vlastní útok, kdy Pěší družstva vnikla, za podpory družstva zbraní a odstřelovacího týmu, do Objektu Olga.Byli nalezeni a zajištěni rukojmí, kteří byli, ve špatném zdravotním stavu, a museli být na místě ošetřeni.

Poté byla zahájena fáze 5. přesun na místo vyzvednutí LZ Zdena. Nikdo z rukojmích nebyl ve stavu vhodném pro přesun vlastní silou, a museli být tedy všichni odneseni členy prvního pěšího družstva, při čemž došlo k dalšímu zranění, tentokrát člena 2. pěšího družstva.  Aeromobilní vyzvednutí na LZ Zdena proběhlo pod lehkou nepřátelskou palbou.Všichni Rukojmí byli úspěšně zachráněni.