Výsadkářský kurz – Punisher

Report ze dne 18.2.2018.
Výsadkářský kurz pro jednotku Punisher za asistence pilotů callsignů Eagle a Thunder.

Punisher absolvoval seskoky padákem:
– na cíl: na konkrétní DP řiditelným padákem (400m / Xkm/h)
– do formací rojnice a šachovnice, z jedné i obou stran vrtulníku s neřiditelným padákem (150m / 60km/h)
– do formací rojnice a šachovnice, z jedné i obou stran vrtulníku přímo na zem (1m / -10km/h)
– překonání vodní plochy za pomoci KBVP, výsadek v reakci na kontakt a následný kombinovaný postup (KBVP+pěchota)

Eagle nacvičil různé druhy manévrů při vysazování Punisheru a následném úniku z horkých zón za asistence Thundera.
Eagle a Thunder spolu pocvičili formace a manévry potřebné k různých druhům výsadků a vyzvedávání jednotek.
Thunder pocvičil krytí Eaglu při přesunech i při výsadcích.

Zúčastnění:
Punisher – VD Finn, zVD Deathlord, MG NeOn, CLS Midrys, As Homik a RPG Happen.
Eagle – VL Atexor.
Thunder – PBV Floki a SBV VolTurin.

Ke kurzu bylo využito vrtulníků UH-60, AH64 a KBVP Pandur.
Kurz všichni zvládli a byl jim zapsán 🙂
Dobrá práce!

Kurz základní Přípravy Téma 2, Tvary a manévry malých jednotek.

Dne 9.2.2018 Proběhlo zaměstnání Ze základní přípravy týkající se procvičení stavby, použití a udržení základních tvarů jednotky, jako je Klín, Šachovnice, Zástup,Linie a Kruhová obrana. Dále pak základních manévrů, jako je Dostupování, Překračování, Obchvat, Rozvětvení a Překonání krátkého otevřeného prostoru.  Cvičící byly mimo jiné přezkoušeni ze znalostí tématu 1. “Komunikace”.

Cvičení logistiky

účast: Roger, Kopko, Triniti, TaBáČeK
Výcvik bez komplikací, krytí záchranné skupiny u spadlého vrtulníku, a pak už klasika: formace, přesuny, kontakty.

Dostavba kontrolního bodu

Zúčastnění:
Actual – Boci
Actual bodyguard – Floki 
Eagle – Atexor
Punisher (mechanizovaná pěchota) -Neon, Dorgo, Homik, Midrys, Happen a Tabáček.
Rainbow (logistika) – Roger, Triniti a Kopko.

Úkolem dnešní operace bylo dokončení rozestaveného kontrolního bodu”Kačenka”. Přípravy proběhly v celku bez problému, konvoj byl sestaven ze vozidel Mrap(Punisher) a nákladních vozidel (Logistika). Konvoj vyrazil v 1800 evropského času z čéského HQ. Během přesunu k bodu “Kačenka” se kolona dostala několikrát do problémů. První problém nastal, při nastražené dopravní něhodě, při které byla kolona napadena nepřátely z ISIS, při střetu došlo ke zneškodnění ISIS a k zněhybnění vozidel logistiky, které byly ihned opraveny. Další problém nastal při blokaci silnice sestřelným spřáteleným vrtulníkem se spoustou raněných spojenců. Konvoj byl zajišteň Punisherem, a medici se začali starat o raněné spojence, dále si logistika vyzkoušla i pár prvků z taktiky, kdy předvedli bez chybnou kruhovou obranu okolo Medevacu.Poslední problém nastal při blokaci konvoje pasáčkem a stádem koz. Pasáček neuměl anglicky, ale pár piv z domáci Plzně ho přemluvily k odklonu koz ze silnice. Konvoj pokračoval bez dalších problémů až ke kontrolnímu bodu “Kačenka”. Po doražení na kontrolní bod, začalo peklo, jednotky byly odstřelovány z větší dálky nepřátelskými kulomety a zároveň byla “Kačenka” napadena 2 mi tanky T72 ze strany ISIS, oba tyto tanky byly poškozeny týmem Punisher, logistika toho využila a ihned se dala do opravy jednoho z tanků. Jednotka Punisheru tento tank obsadila a poskytla tak výraznou podporu při obraně bodu. Jednotky pak čelily velmi těžkým střetům s nepřítelem, které se podařily potlačit za podpory spojeneských tanků a letaky Eagle.

ZAMĚSTNÁNÍ Z KOMPLEXNÍHO POLNÍHO VÝCVYKU

Dne 6.9.2017 Proběhlo Na privátním serveru Zaměstnání z komplexního polního výcvyku, zaměřené na Témata kurzu základní přípravy 1-3, tj. Komunikace, formace, a reakce na kontakt. Zaměstnání posloužilo k ověření pochopení znalostí získaných při předchozích zaměstnáních zaměřených na výuku daných jednotlivých témat. V průběhu zaměstnání byli Nováčci BL vysláni na patrolu pod vedením Zkušených členů BL. Průběh patroly řídil a sledoval Instruktor pomocí funkce ZEUS. Všichni zůčastnění splnili zaměstnání dle očekávání, a získané poznatky budou využity pro další zdokonalování členů BL v taktice a komunikaci.